TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
UUDISED

UUDISED

04.12.2017 10:42
TAASTUVENERGIA TASU ALATES 1. JAANUARIST 2018
Vastavalt elektrituruseadusele on Eleringi kohustuseks koostada ja avaldada iga aasta 1. detsembriks järgmise aasta taastuvenergia ...


21.08.2017 15:35
AS SILLAMäE SEJ äRINIMI MUUTMINE
Alates 2.08.2017 muutus aktsiaselts AS Sillamäe SEJ ärinimi SILPOWER AS-iks.


07.12.2016 15:20
TAASTUVENERGIA TASU ALATES 1. JAANUARIST 2017
Vastavalt elektrituruseadusele on Eleringi kohustuseks koostada ja avaldada iga aasta 1. detsembriks järgmise aasta taastuvenergia ...


17.08.2016 11:15
SILLAMäE SOOJUSELEKTRIJAAM HAKKAB REKONSTRUEERIMA KAUGKüTTETORUSTIKKE
Sillamäe Soojuselektrijaam sai EL Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest (Ühtekuuluvusfond) toetust Sillamäe linna kaugküttetorustiku rekonstrueerimiseks. Investeeringu ...


21.03.2016 16:04
SILLAMäE SOOJUSELEKTRIJAAM VIIS TEISE PõLEVKIVIKATLA üLE BIOKüTUSELE
Sillamäe Soojuselektrijaam renoveeris neljast põlevkivikatlast teise hakkepuidu küttele, mis võimaldab ka tulevikus soojahinda madalal hoida. ...
Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: