TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
UUDISED

UUDISED

17.08.2016 11:15
SILLAMäE SOOJUSELEKTRIJAAM HAKKAB REKONSTRUEERIMA KAUGKüTTETORUSTIKKE

Sillamäe Soojuselektrijaam sai EL Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest (Ühtekuuluvusfond) toetust Sillamäe linna kaugküttetorustiku rekonstrueerimiseks. Investeeringu kogumaksumus on 650 500 eurot, millest 315 250 euroga toetab trasside rekonstrueerimist  riik KIKi kaudu Ühtekuuluvusfondist.

Tööde käigus rekonstrueeritakse 1582 m ulatuses kaugküttetorustikke Sillamäe linnas Kesk, Kajaka ja Veski tänavatel.

AS Sillamäe SEJ juhatuse liikme Ago Silde sõnul on rekonstrueerimise eesmärgiks soojakadude vähendamine ja energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähendamine ning oluliselt kaugküttesüsteemi varustuskindluse suurendamine.
Rekonstrueerimistööd lõpetatakse sügisel 2017.

Lisainformatsioon:
Ago Silde, AS Sillamäe SEJ juhatuse liige
Tel: 50 66 125; e-post: ago.silde@silpower.ee
www.silpower.ee



Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: