TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
SILLAMÄE SOOJUSELEKTRIJAAM

AJALUGU

Sillamäe SEJ ajalugu on seotud keemiatehase rajamise ja linna ehitamisega ning seda saab arvestada alates 1928. aastast. Tänase ettevõtte kohale rajati bensiini tootmiseks põlevkivist põlevkiviõli vabrik. Sõja ajal vabrik hävis.

 

PÕLEVKIVIÕLI VABRIK, 1935

1946. aastal alustati uuesti keemiatehase  ja linna ehitamist. Vajaliku energia tootmiseks kasutati 1 MW võimsusega diiselgeneraatorit. Keemiatehase ja linna energiavajaduste kasvamisel asuti rajama energijakompleksi, mille koosseisu kuulusid:

1.   Ameerika Ühendriikides toodetud kivisöel töötav elektrijaam. Peamisteks energeetikaseadmeteks olid kaks Riley Stoker á 5,5 MW võimsusega aurukatelt.
2.   Katlamaja – linna varustamiseks soojusenergiaga ning tehase varustamiseks auruga. 
3.   Soojusvahetite ja võrgupumpadega boilerjaam.

Keemiatehase ja energeetikakompleksi veega varustamiseks rajati Sõtke jõele veehoidla.

1948. aastat võib lugeda Sillamäe SEJ asutamisaastaks, alustas tegevust elektrijaam, katlamaja ning boilerjaam.

Aastatel 1952-53 ehitati uus põlevkivi baasil töötav elektrijaam, mille põhiseadmeteks olid kaks -35 tüüpi aurukatelt, võimsusega á 27 MW, auruturbiin -6 võimsusega 6 MW, soojusvahetid ja pumbad tehase ning linna tsentraliseeritud soojavarustuseks.
 
Sillamäe SEJ
kuulus kuni 1997. aastani keemiatehase koosseisu. 1997. aastal loodi erastamise tulemusel ettevõte AS Sillamäe SEJ.

Peamised arenguetapid:

1954 - täiendava aurukatla T-35 paigaldamine;

1961 - 80 meetri kõrguse raudbetoonkorstna paigaldamine suitsugaaside ärastuseks;

1964 - paigaldati kaks aurukatelt -35-40 võimsusega á 27 MW;

1965 - lasti käiku turbogeneraator -6 elektrivõimsusega 6 MW;

1968 - turbogeneraator -6 viidi auru jääksoojuse kasutamise tulemusena üle ökonoomsele töörežiimile, kasutades edaspidi generaatorit keskküttesüsteemi vee soojendamiseks;

1975 -  paigaldati masuudil töötav veekatel -30 võimsusega 35 MW. Ehitati masuudihoidlad koos pumbajaamaga ja veepuhasti;

1981 - paigaldati teine 35 MW võimsusega veekatel -30. Rajati uus 120 meetri kõrgune korsten;

1985-1986 - anti ekspluatatsiooni kuni 99% efektiivsusega elektrifiltrid suitsugaaside puhastamiseks;

1987 - elektrijaam ühendati gaasimagistraaliga, paigaldati veekatelde gaasiseadmed;

1989 – alustas tegevust põlevkivi põletusjääkide hoidmiseks mõeldud tuhaväljak;

2004 - ehitati ja lasti käiku koostootmisjaam elektrivõimsusega 6 MW;

Alates 2005 - Sillamäe sadama ja terminalide infrastruktuuri loomine ja arendamine.Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: