TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KVALITEET KONTAKT
SILLAMÄE SOOJUSELEKTRIJAAM

AVALEHT

Eduka Eesti ettevõtte tunnistus AS Sillamäe SEJ on 1997. a moodustatud ning Sillamäe Vabatsooni territooriumil tegutsev eraõiguslik ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 50% AS Silmet Grupp, 25% Famer Holding OÜ ja 25% Optial Holding OÜ.

Ettevõtte põhitegevusaladeks on elektri- ja  soojusenergia tootmine, jaotamine ning müük.

Meie põhieesmärgiks on tagada klientidele kvaliteetne elektri- ja soojusenergiaga varustamine konkurentsivõimelise hinnaga.

Viimaste aastate peamiseks saavutuseks on 2004. aastal avatud Sillamäe SEJ oluline laiendus- 6 MW-e võimsusega koostootmisagregaat. Uue tipptasemel jaama summaarne kasutegur on üle 90 % ning selles toodetakse samaaegselt nii elektri- kui soojusenergiat. Sillamäe SEJ laiendus uue koostootmisagregaadiga annab jaamale võimaluse oluliselt laiendada oma osalust vabal elektriturul ning on hea näide keskkonnasõbralikust energiatootmisest.
 
Ettevõtte 2015. aasta põhiprioriteetide hulka kuulub
süstemaatiline töö kadude vähendamiseks ja uute võimaluste rakendamine alternatiivsete kütuseliikide laialdasemaks. Jätkub töö jaotusvõrkude arendamiseks ning  teenuse kättesaadavuse lihtsustamiseks tarbijaile.


UUDISED:
07.12.2016, 15:20
17.08.2016, 11:15
21.03.2016, 16:04
15.12.2015, 12:37
09.12.2014, 14:45


AS Sillamäe SEJ     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: