TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

TEATIS KASUTUSELEVÕTU KOHTA

Teatise elektripaigaldise kasutuselevõtu kohta täidab klient. AS Sillamäe SEJ spetsialist aktsepteerib antud teatise ja alles pärast seda võib sõlmida elektrienergia müügilepingu. Vaadake Elektriohutusseaduse paragrahvi 11 (ELEKTRIPAIGALDISE KASUTUSELE VÕTMISE JA KASUTAMISE NÕUDED).


Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: