TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

AVALDUS LEPINGU SÕLMIMISEKS

Enne liitumislepingu ja elektrienergia müügilepingu sõlmimist AS Sillamäe SEJ ja tarbija vahel tehakse kirjalik avaldus elektrienergia kasutamise lepingu sõlmimiseks. Avalduses tuleb ära näidata avalduse tegija andmed, ettevõtte nimi, ettevõtte registrinumber, juriidiline ja postiaadress ning liitumisobjekti kontaktandmed jne. Vajaduse korral osutavad meie spetsialistid kaasabi ja konsulteerivad avalduse täitmisel.  

Avalduse sisseandmisel peavad kaasas olema:

• Isikutunnistus: pass, juhiload või ID-kaart
• Omandiõigust antud objektile kinnitav dokument: müügileping, hooneregistri õiend
• Rendileping
• Notariaalselt kinnitatud volikiri (kui lepingute sõlmijaks pole objekti omanik)Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: