TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

TELLIMUS TEHNILISTE TINGIMUSTE SAAMISEKS

Paralleelselt avalduse elektrienergia kasutamise lepingu sõlmimiseks sisseandmisega vormistab klient tellimuse elektrivarustuse tehniliste tingimuste saamiseks.

Tellimuses näidatakse ära:
1. Ehitatava (rekonstrueeritava) objekti täielik nimetus ha selle asukoht (tellimusele lisatakse asendiplaan).
2. Objekti maksimaalne koormus, koormuse iseloom – pidev, ajutine, hooajaline.
3. Elektrikoormuste käikuandmise tähtajad aastate kaupa.
4. Deklareeritud võimsuse põhjendus jne. Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: