TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

MÜÜGILEPINGU MUUTMINE

Lepingut võib muuta poolte soovil. Lepingu muutmise soovist tuleb teisele poolele 30 (kolmkümmend) päeva ette teatada.  

Müügilepingu muutmise põhjusteks võivad olla:

• Tarbimiskoha omaniku muutumine.
• Tehniliste tingimuste muutumine, kui klient soovib näiteks suurendada/vähendada peakaitsme suurust jms.  
• Üleminek ühelt hinnapaketilt teisele.
• Mingite muude lepingu muutmist nõudvate tingimuste tekkimine.Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: