TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

LIITUMISLEPINGU SÕLMIMINE

Võrguga liitumise leping sõlmitakse AS Sillamäe SEJ ja tarbija/liituja vahel ning see on elektrienergia müügilepingu sõlmimise alus. Selle lepingu alusel liitub AS Sillamäe SEJ tarbija/liituja ühendusjuhtmestiku võrguga. Liitumisleping jõustub lepingu allakirjutamise hetkest alates.  

Liitumisleping sõlmitakse järgmistel juhtudel:

• Uue liitumisobjekti loomine
• Olemasoleva objekti tarbimistingimuste muutmine

Võrguga liitumise leping kehtestab:

• Liitumiskoha
• Liitumispunkti asukoha
• Liitumistööde esialgse eelarve
• Võrguühenduse tagamise
• Ühendussüsteemi muutmise
• Muu 

Siin võite tutvuda liitumislepingu tüüptingimustega.Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: