TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KVALITEET KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

TEHNILISTE TINGIMUSTE VÄLJASTAMINE

Tehnilised tingimused (TT) on dokument, mis kehtestab tehnilised nõuded, millele peab vastama protsess või teenus. Lisaks sellele tuleb nendes ära näidata protseduurid, mille abil saab kindlaks teha, kas antud nõuded on täidetud.

30 päeva jooksul pärast tellimuse sisseandmist AS-ile Sillamäe SEJ saab klient kätte elektrivarustuse tehnilised tingimused ja elektrivõrguga liitumise lepingu.AS Sillamäe SEJ     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: