TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
LIITUMINE/ TELLIMINE

LIITUMISPROTSESS

AS SILLAMÄE SEJ ELEKTRIVÕRGUGA LIITUMISE PROTSESS JA OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

Toiming
Teostaja

1.1 Avaldus elektrienergia kasutamise lepingu sõlmimiseks

 

Täidab klient

 
  

1.2 Tellimus elektrivarustuse tehniliste tingimuste saamiseks

 

Täidab klient

 
  

2. Elektrivarustuse tehniliste tingimuste väljastamine

 

Valmistab ette AS Sillamäe SEJ spetsialist

 
  

3. Liitumislepingu sõlmimine

 

Valmistab ette AS Sillamäe SEJ spetsialist
Allkirjastavad mõlemad pooled

 
  

4.  Liitumistasu maksmine

 

Teostab klient

 
  

5. Teatis elektripaigaldise kasutuselevõtu kohta

 

Täidab klient 
Aktsepteerib AS Sillamäe SEJ spetsialist

 
  

6. Elektrienergia müügilepingu sõlmimine

 

Valmistab ette AS Sillamäe SEJ spetsialist Allkirjastavad mõlemad pooled Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: