Ija

About Ija

This author has not yet filled in any details.
So far Ija has created 46 blog entries.

Silpower soojuselektrijaama tootmiskompleksi suitsugaaside kondensaatori paigaldamine

Silpower AS paigaldab projekti käigus tootmiskompleksile 7 MWth nimivõimsusega suitsugaaside kondensaatori, mis kasutab ära kuumade suitsugaasidega lahkuva täiendava soojusenergia potentsiaali. Kondensaatori paigaldamisega on võimalik vähendada soojuse tootmiseks kasutatavaid fossiilseid kütused, mistõttu väheneb aasta jooksul õhku paisatav CO2 kogus kuni 5 167 tonni. Projekti maksumuseks on 2 790 000 €, millest Euroopa Ühtekuuluvusfondi toetuse osa moodustab [...]

Silpower AS elektripaigaldise lisandväärtuse ja paindlikkuse suurendamine paindliku liitumise ja uute süsteemiteenuste raamistikus

Uuringu eesmärgiks on analüüsida olemasolevate elektrijaamade, nende laiendamise ning uute elektrienergia tootmis-, tarbimis- ja salvestamisüksuste kasutuselevõtu tehnilist võimalikkust ja erinevaid lähenemisviise paindliku liitumise ja uute süsteemiteenuste raamistikus. Uuringu tulemusel leitakse tasakaal erinevate mainitud komponentide vahel ning arendatakse välja elektripaigaldise juhtalgoritmid. Uuringuga seonduva teadustöö teostab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut.Projekti maksumuseks on 3 047 292 [...]

COVID-19

AS Silpower töötervishoiu ja tööohutuse juhised viiruse leviku takistamiseks ehitus-, montaaži-ja remonditöödel. (PDF, 111 kb)

TAASTUVENERGIA TASU ALATES 1. JAANUARIST 2020

Vastavalt elektrituruseadusele on Eleringi kohustuseks koostada ja avaldada iga aasta 1. detsembriks järgmise aasta taastuvenergia tasu suurus. Perioodil 1.jaanuar - 31. detsember 2020 on vastavalt Eleringi andmetele taastuvenergia tasuks iga tarbitud elektrienergia kilovatt-tunni (kWh) eest on 1,13 eurosenti, millele lisandub käibemaks 20% (kokku hind on 1,36 eurosenti/ kWh).

12.septemberil 2019 aastal alates kella 8.00-20.00-ni viiakse AS-i Silpower poolt läbi magistraal – jaotussoojusvõrgu nr.3 avariitööd (mikrorjaoon). Palume enne osutatud ajavahemiku algust soojussõlm soojusvõrgust välja lülitada. AS Silpower vabandab võimalike ebamugavuste pärast seoses katkestusega soojusenergia varustamisel.Täiendavat informatsiooni saamiseks palume helistada telefonidel: 39 29 682, 39 29 640 või mob. telefonil 53 333 9729, 58 79 [...]

SOOJUSENERGIA HINNA MUUTUSE TEATIS

Lugupeetud tarbijad, Teatame Teile, et Konkurentsiamet kooskõlastas Sillamäe võrgupiirkonnas soojusenergia hinna. Alates 01.04.2019. a. on soojusenergia müügihind Sillamäe võrgupiirkonnas tarbijale 51,88 EUR/MWh, millele lisandub käibemaks.

Sillamäe SEJ soojustrassi rekonstrueerimine

Projekti eesmärk: soojuskadude vähendamine ja energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähendamine soojustrassi renoveerimise kaudu. Riik toetab antud projekti teostamist 165 400 euroga KIKi kaudu Ühtekuuluvusfondist. Tööde käigus rekonstrueeritakse 830 m ulatuses kaugküttetorustikke Sillamäe linna vabatsooni territooriumil.

Sillamäe SEJ põletisüsteemide rekonstrueerimine

Projekti käigus rekonstrueeritakse AS Sillamäe SEJ katelde põletisüsteemid. Projekti eesmärgiks on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine, soojuskadude vähendamine ja energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine. Projekti tulemuseks on soojusenergia kokkuhoid ja soojuskadude ja CO2 vähenemine.

Go to Top