LIITUMINE JA MÜÜK

SOOJUS

Liitumine

1. Kaugküttevõrguga liitumine algab liitumistaotluse täitmisest, mille vormi leiate siit või saate meilt. Täidetud taotluse võib edastada e-postiga, postiga või tuua meie kontorisse. Täiendavate küsimuste tekkimisel saate abi müügijuhilt.

2. Vastavalt liitumistaotlusel esitatud andmetele väljastame Teile pakkumise, milles määratakse kindlaks:

 • liitumispunkt;
 • mõõtesüsteemi asukoht;
 • võrgu teeninduspiir;
 • liituja ja võrguettevõtte kohustused;
 • liitumistasu kalkulatsioon;
 • liitumistingimuste kehtivusaeg;
 • vajaduse korral eritingimused

3. Tehnilised tingimused

4. Liitumistingimuste sobivuse korral sõlmime liitumislepingu, milles määratakse kindlaks:

 • liitumispunkti asukoht;
 • mõõtesüsteemi asukoht;
 • võrgu teeninduspiir;
 • liitumistasu suurus ja maksmise tingimused;
 • liitumise tehnilised tingimused;
 • lepingu täitmise tähtaeg

Kui liitumiseks on kõik vajalikud ehitustööd tehtud ja seadmed paigaldatud (ühendustoru, soojussõlm, soojusmõõtesüsteem), siis kontrollib meie esindaja nende vastavust liitumislepingus kokkulepitud liitumistingimustele ja kooskõlastatud tööprojektile.

Müük

Enne soojuse tarbimise algust sõlmime soojuse müügilepingu. Leping sõlmitakse hoone omaniku või korterelamu puhul haldajaga (korteriühistu või valitseja). Juhul kui soojust soovib kasutada hoone rentnik peab ta paluma omanikul sõlmida vastav leping.

Lepingu sõlmimisega seotud küsimustes palume pöörduda meie müügiosakonna poole.

Soojuse ostu-müügilepingu sõlmimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

 • hoone omandit või haldusõigust tõendav dokument;
 • isikut tõendav dokument;
 • volikiri, juhul kui maja haldaja või omanik volitab lepingut sõlmima oma esindaja

ELEKTER

Liitumine

Võrgulepingu sõlmimise aluseks on liitumisleping ja kliendi poolt esitatud Teatis elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta.

Pärast lepingu ettevalmistamist võtame lepingu partneriga ühendust ja lepime kokku sobivama allkirjastamise viisi. 1. Liitumistaotlus --> 2. Liitumistingimused --> 3. Tüüptingimused --> 4. Liitumisleping

Müük

Elektripaketid
 • börsihinnaga - elektri müük vastava tunni Eesti piirkonna tunnihinnaga, millele lisandub müüja marginaal.

Börsihindadega saab tutvuda siin

Kui soovid, et aitame sul sobivaimat paketti valida ja lepingut sõlmida, siis kirjuta meile: silpower@silpower.ee