I etapp – rannatsoonis asuva kaugküttetorustiku ümberpaigutamine
II etapp – kvartalisiseste torustike renoveerimine