Uuringu eesmärgiks on analüüsida olemasolevate elektrijaamade, nende laiendamise ning uute elektrienergia tootmis-, tarbimis- ja salvestamisüksuste kasutuselevõtu tehnilist võimalikkust ja erinevaid lähenemisviise paindliku liitumise ja uute süsteemiteenuste raamistikus. Uuringu tulemusel leitakse tasakaal erinevate mainitud komponentide vahel ning arendatakse välja elektripaigaldise juhtalgoritmid. Uuringuga seonduva teadustöö teostab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut.
Projekti maksumuseks on 3 047 292 €, millest SA Archimedese (Euroopa Regionaalarengu Fond) toetuse osa moodustub 75 000 €.