Silpower AS paigaldab projekti käigus tootmiskompleksile 7 MWth nimivõimsusega suitsugaaside kondensaatori, mis kasutab ära kuumade suitsugaasidega lahkuva täiendava soojusenergia potentsiaali. Kondensaatori paigaldamisega on võimalik vähendada soojuse tootmiseks kasutatavaid fossiilseid kütused, mistõttu väheneb aasta jooksul õhku paisatav CO2 kogus kuni 5 167 tonni. Projekti maksumuseks on 2 790 000 €, millest Euroopa Ühtekuuluvusfondi toetuse osa moodustab 948 600 €.