ELEKTRIENERGIA

Silpower AS toodab ja müüb elektrienergiat ning osutab elektrivõrgu kaudu võrguteenuseid kehtestatud võrguteeninduse piirkonnas.

Toodetud elektrienergia tarbijateks on Sillamäe linna tööstuspiirkonnas tegutsevad ettevõtted.

Alates 01.01.2013.a. elektrituru avanemisest tegeleme elektrikaubandusega üle kogu Eesti.

Elektrienergia ostuks nii era- kui äritarbijaile pakume erinevaid elektrimüügi pakette.