SOOJUS

Silpower AS on võrguettevõte, kes tegeleb soojuse tootmise, edastamise ja müügiga Sillamäe linnas ja selle tööstuspiirkonnas.

Soojust toodame kütteks, ventilatsiooniks, tarbijate varustamiseks sooja vee ja auruga.

Ettevõte varustab soojusega üle

0
elanikuga piirkonda