KES ME OLEME

Silpower AS on 1997. a moodustatud ning Sillamäe Vabatsooni territooriumil tegutsev eraõiguslik ettevõte.

Oleme Eesti põlevkivipioneeride järeltulijana uhke oma ajaloo ja traditsioonide üle.

Täna vaatab Silpower tulevikku uute tehnoloogiate arendajana ja koostootmisjaamade kasutuselevõtjana.

Hoolime oma tööst ja eesmärkidest. Me ei ole ainult elektri või soojuse tootjad ja tarnijad. Läbi oma töö ja lepingute/lubaduste tahame olla oma klientidele kindlustunde ja jätkuva kodusoojuse turvajad ja tagajad.

MISSIOON: Turvalise ning soodsa elektrienergia ja soojuse kättesaadavuse tagamine.

VISIOON: Soodsa hinnaga keskkonnasõbraliku elektrienergia ja soojuse tootmine ning tarnimine

EESMÄRGID: Kombineerida olemasolevaid ressursse ja võimalusi tuleviku tehnoloogiatega, toota ning tarnida soodsa hinnaga keskkonnasõbralikku elektrienergiat ja soojust ning tagada selle kättesaadavus tarbijatele.

Silpower AS varustab tarbijaid järgmiste energialiikidega:
– elektrienergia
– soojus
– aur (0,4 MPa, 250 ºC)
– tehnoloogiline vesi
– joogivesi

Tegevuspiirkond
Sillamäe linn ning Sillamäe vabatsooni territoorium.