TEHNILISED ANDMED

Silpower ASi põhitegevusalaks on soojus- ja elektrienergia tootmine, jaotamine ja müük. Ettevõte varustab Sillamäe linna soojusenergiaga. Lisaks varustab Silpower AS Sillamäe tööstusrajoonis asuvaid ettevõtteid nii soojusenergiaga kui ka osaliselt elektrienergiaga.

Silpower ASi tootmisseadmete koosseis

Silpower ASi koosseisus on kolm koostootmisjaama:

  • Koostootmisjaam CHP1 ehitati aastatel 1947-1963, mille summaarne nimisoojusvõimsus* on 48 MW ning elektriline võimsus on 9,8 MW. Koostootmisjaamas on kasutuses 2 aurukatelt ja 2 auruturbiini. Kütuseks kasutatakse hakkpuitu ja turvast. Reservkütusena põlevkiviõli;
  • Maagaasil töötav gaasimootoriga Caterpillar G16CM34 koostootmisjaam CHP2 ehitati 2004 aastal, mille nimisoojusvõimsus* on 15 MW ja elektriline võimsus 6 MW. Koostootmisjaam tagab võimsuste reserveerimine ja võimaldab väljastada korraga 6 MW soojus- ja 6 MW elektrienergiat;
  • Baaskoormusel töötav koostootmisjaam CHP3 nimisoojusvõimsusega* 31,2 MW ehitati 2020 aastal, mille elektriline võimsus on 7,1 MW. Kütuseks kasutatakse hakkpuitu ja turvast. 2021 aastal varustati koostootmisjaam suitsugaaside pesuriga, mille abil on võimalik täiendavalt toota kuni 6 MW-ti soojust.

Kaugkütte- ja auruvõrkudega tarbitav võimsus on 55 MW.

(*) – nimisoojusvõimsus on põletusseadme soojussisendile vastav võimsus.