HANKED

PUIDU KOKKUOST

Küttepuidu kokkuost toimub Sillamäel, Kesk tn. 2.

silpower@silpower.ee;  +372 5552 1208

KVALITEEDITINGIMUSED:

Pikkus: 3 m (+/- 0,3 m);  Läbimõõt: 4 – 60 cm;  Kõverus: kuni 10 %;

Mädanik: ulatus ei tohi ületada 30 % diameetrist.

MÕÕTMINE:

Metsamaterjali mõõtmine ja kvaliteedi määramine toimub vastavalt metoodikale, millega saate tutvuda dokumendis:

http://www.rmk.ee/files/RMK%20virnmaterjalide%20standard%2026-11-2015.pdf