Põlevkivi ja biokütuse koospõletamine
Laohoone katuse renoveerimine biokütuse hoidmise tingimuste tagamiseks