Projekti eesmärk: soojuskadude vähendamine ja energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähendamine soojustrassi renoveerimise kaudu.

Investeeringu kogumaksumus on 650 500 eurot, millest 315 250 euroga toetab trasside rekonstrueerimist riik KIKi kaudu Ühtekuuluvusfondist.
Tööde käigus rekonstrueeritakse 1582 m ulatuses kaugküttetorustikke Sillamäe linnas Kesk, Kajaka ja Veski tänavatel.

[envira-gallery id=”218″]