Soojusisolatsiooni vahetamine maapealsetel soojustrassi lõikudel
Soojustrassi renoveerimine