Vastavalt elektrituruseadusele on Eleringi kohustuseks koostada ja avaldada iga aasta 1. detsembriks järgmise aasta taastuvenergia tasu suurus.

Perioodil 1. jaanuar – 31. detsember 2024 on vastavalt Eleringi andmetele taastuvenergia tasuks iga tarbitud elektrienergia kilovatt-tunni (kWh) eest on 1,05 eurosenti, millele lisandub käibemaks 22% (kokku hind on 1,28 eurosenti/ kWh).