Päritolu/liik/kogus/energia kogus/toodetud elektri- ja soojusenergia kogused:

Eesti/hakkpuit/121881 t/1144326000 MJ/41645 MWh/204438 MWh.