TEATA RIKKEST TÖÖPAKKUMISED HANKED/ TÖÖVÕTUD KONTAKT
SILLAMÄE SOOJUSELEKTRIJAAM

TEHNILISED ANDMED

 

SEJ põhiliste energiaseadmete koosseis

 Aurukatel  -35-3 tk.
 Aurukatel C-35/40 -2 tk.
 Auruturbiin A-6/5 (kondensatsioonturbiin)-1 tk.
 Auruturbiin -6-5-1,5 (vasturõhuga)-1 tk.
 Generaator  6 MW  (koos kombijaamaga)-3 tk.
 Kombijaam 6 MWe/ 6 MWth-1 tk.

  
Tehnilised andmed

 Elektrienergia installeerimisvõimsus  18  MW
 Soojusenergia võimsus (koos kombijaamaga) 94 MW
 Soojusvõrgu temperatuurigraafik 105/65º C
 Tarbitav soojuskoormus 55 MW
 Ülekuumendatud auru parameetrid: 
                      Rõhk 3,5 Ma
                      Temperatuur 425 º

 

Kütus


Aurukatelde kütteks kasutatakse 0-25 mm fraktsioonilist põlevkivi, reservküttena põlevkiviõli.
Kombijaamade kütteks kasutatakse maagaasi.

 

Tegevuspiirkond

AS Sillamäe SEJ varustab tarbijaid järgmiste energialiikidega:

- elektrienergia
- soojusenergia
- aur (0,4 MPa, 250 ºC)
- termofikatsioonivesi
- tehnoloogiline vesi
- joogivesi

AS Sillamae SEJ on ainus soojusenergiatootja Sillamäe linnas. SEJ-a toodetud elektrienergia tarbijateks on põhiliselt  AS Silmet Grupp kontserni ettevõtted ja teised vabatsooni territooriumil tegutsevad ettevõtted.

 Silpower AS     Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti     Tel: +372 39 29110 Fax: +372 39 29151     E-mail: