Sillamäe linna rannatsoonis asuva kaugküttetorustiku ümberpaigutamine

I etapp - rannatsoonis asuva kaugküttetorustiku ümberpaigutamine II etapp - kvartalisiseste torustike renoveerimine